Åtvidabergs kommun

Förslag till ny avfallsplan

Ett förslag till ny avfallsplan för Åtvidabergs kommun har tagits fram. I planen beskriver kommunen lokala mål och åtgärder för insamling och behandling av avfall samt  hur avfallets mängd och farlighet ska minskas. Alla som vill har möjlighet att yttra sig över förslaget.

I varje kommun ska det finnas en aktuell avfallsplan. I avfallsplanen ska kommunen beskriva den nuvarande och den planerade framtida avfallshanteringen.

Utställning
Förslag till ny avfallsplan finns utställt under tiden 12 oktober till 10 november 2011 i kommunhuset och på kommunbiblioteket.

Mer Information om förslaget till ny avfallsplan 2012-2016

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-10-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se