Åtvidabergs kommun

Förslag till framtida lösning gällande kommunens engagemang i Kopparvallen i Åtvidaberg AB och Åtvidabergs fotbollsförening

Gräsmattan på Kopparvallen är inte godkänd för spel i Allsvenskan eller Superettan. Kopparvallen i Åtvidaberg AB har inte pengar till ett mattbyte. Kommunens förslag till lösning är att bli ensam ägare till Kopparvallen i Åtvidaberg AB och själva ta det långsiktiga ansvaret för att säkerställa anläggningens funktion och värde och även minimera kostnaderna.

I höstas gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunchef Robert Bredberg att utreda förutsättningarna för kommunens ekonomiska risk och påverkansmöjlighet som delägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Bakgrunden är den obalans som råder mellan kommunens ekonomiska risk och möjlighet till påverkan då kommunen är den ende ägaren som borgar för huvuddelen av Kopparvallen AB:s lån. Kommunen äger cirka 45 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktieägare är en stiftelse, Åtvidabergs FF, företag och privatpersoner.

Det finns nu ett akut behov av att byta gräsmattan på Kopparvallen. Den är inte godkänd för spel i Allsvenskan och Superettan, men Kopparvallen AB har inte möjlighet ekonomiskt att byta mattan. Bolagets likviditet kan förbättras genom antingen ägartillskott eller utökad borgen. ÅFF, som är en av de största ägarna, anser inte att de har möjlighet att skjuta till mer pengar.  

Mot bakgrund av att Kopparvallen AB inte har pengar för att byta gräsmattan och den obalans som råder när det gäller kommunens ekonomiska risk och möjlighet till påverkan, så är kommunens ambition och förslag att bli ensam ägare till Kopparvallen AB.

-Vi är beredda att ta det långsiktiga ansvaret för att säkerställa Kopparvallens funktion och värde och även minimera kostnaderna. Men det förutsätter att kommunen blir ensam ägare till Kopparvallen AB, då kan vi utöka vårt borgenstagande så att mattan kan bytas, säger Elisabet Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

-Vi behöver få balans mellan risk och möjligheter till påverkan. Vi är en av flera ägare i Kopparvallen AB där kommunen via borgen står för den största risken samtidigt som aktieinnehållet bara är 45 procent, vi är alltså inte majoritetsägare.

Det finns flera orsaker till förslaget. En fördel är att kommunen troligtvis är den ägare som på lång sikt har bäst förutsättningar både ekonomiskt och kompetensmässigt att sköta anläggningen och minimera risken för kapitalförstöring. Ett annat skäl är att eventuella ekonomiska problem i Kopparvallen AB i slutändan slår hårdast mot kommunen eftersom kommunen till skillnad mot övriga aktieägare står i borgen för huvuddelen av bolagets lån på 30 miljoner kronor.

Ett möte med alla ägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB är planerat till i början av mars där förslaget kommer att diskuteras vidare.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-02-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se