Åtvidabergs kommun

Föreläsningsserie om barn som riskerar att fara illa

Åtvidabergs kommun inbjuder till en föreläsningsserie och utbildning om barn som riskerar att fara illa på grund av krångel i hemmet. Syftet är bland annat att öka kunskapen om hur man kan stötta och hjälpa barnet i vardagen, vare sig man är personal, granne, släkting, förälder eller kompis.

- Man räknar med att två till tre barn i varje klass lever i missbruksmiljöer i Sverige. Utöver dessa tillkommer barn som lever med föräldrar som har separerat och inte kommer överens, barn som har psykiskt sjuka eller lågbegåvade föräldrar och barn som upplever våld och kränkningar i hemmet, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun.
 
I Åtvidaberg har man funderat på hur man ska gå tillväga för att upptäcka och nå fler barn som är i behov av stöd, men även hur man kan stötta barnen i vardagen, berättar Anna.
Med anledning av det kommer kommunen under kommande läsår att anordna en föreläsningsserie/utbildning om barn som far illa på grund av att det är någon form av krångel i hemmet. Målgruppen är alla som möter barn som har det problematiskt hemma.
 
Målet med föreläsningsserien är att öka kunskapen om olika krångel som kan förekomma och som kan medföra att barn far illa, att öka kunskapen om beteende och roller i en dysfunktionell familj, om samtal med barn som riskerar att fara illa och hur man som personal kan stötta barnet i vardagen.
 
Första föreläsningen är den 7 september.
 
Mer information om bakgrund, program och anmälan.PDF
Publicerad av: System   
Senast ändrad: 2010-08-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se