Åtvidabergs kommun

Föreläsning om demens

Demensföreningen i Linköping kommer och föreläser om demens ur ett anhörigperspektiv i stora konferensen i Företagsparken, Bruksgatan 9, måndagen den 14 maj klockan 18.30.

Brukarrådet inom Stöd och service i Åtvidabergs kommun bjuder in allmänheten till en gratis föreläsning om demens.

Brukarråd – vad är det?

Brukarrådet vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Syftet med rådet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor. Brukarrådet vill även bjuda in allmänheten för att uppmärksamma och sprida kunskap kring funktionsnedsättningar. I samband med träffarna är olika intresseföreningar inbjudna.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-05-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se