Åtvidabergs kommun

Föreläsning kring psykisk ohälsa

Brukarrådet inom Stöd och service bjuder in till en öppen föreläsning om att återhämta sig från psykisk sjukdom onsdagen den 26 april klockan 18.00 i Företagspark Facetten, Bruksgatan 9.

Johan Lagerbäck är musiker, bildkonstnär och författare och kommer till Åtvidaberg för att föreläsa om att återhämta sig från psykisk sjukdom. Johan är erfaren och aktiv inom olika brukarsammanhang samt ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa i Norrköping.

Brukarråd - hur kan bra bli bättre? 
Brukarrådet vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Syftet med rådet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor. Brukarrådet vill även bjuda in allmänheten för att uppmärksamma och sprida kunskap kring funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-03-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se