Åtvidabergs kommun

Föreläsningar och träffar om alkohol- och drogproblem fortsätter i vår

Träffarna i höstas om alkohol- och drogproblematik drog så mycket folk att man från Socialförvaltningen bestämt om en fortsättning under våren med start den 19 januari. Syftet är att ge möjlighet för anhöriga eller närstående att anonymt delta och byta erfarenheter med andra, lyssna till föreläsare och få mer kunskap.

Under fyra träffar i höstas föreläste personer med kunskap och erfarenhet av alkohol- och drogproblem på Öppenvården EDIT. Det handlade bland annat om konsekvenser för familjen, hur något som uppfattas som "normalt" och socialt drickande kan bli ett bekymmer och utvecklas till ett beroende och information gavs om vilket stöd och vilken hjälp som finns att få.

- Det var många fler som kom än vad vi förväntat oss med tanke på att det är ett känsligt ämne, säger Gunilla Johansson, behandlingsassistent på individ- och familjeomsorgen Åtvidabergs kommun.
- Det visar att det finns ett behov och vi fick mejl efter föreläsningarna från människor som inte varit där men som skrev att de gärna bistår med sin egen erfarenhet.

Gunilla berättar att en del av beroendebekymmer är att alla försöker, på olika sätt, att få kontroll över situationen. Det kan vara en partner, förälder, svärdotter, barn, vän eller arbetskamrat som har bekymmer. Oftast är det svårt att tala både med den som har problem och med andra utomstående och ett första steg att förstå sin egen situation kan då vara att lyssna på hur det har blivit för andra och få kunskap om hur beroende utvecklas. Genom att lyssna på andras erfarenheter kan man lättare förstå sin egen situation.

Får vara anonym
Ingen behöver veta vilket syfte man har för att delta på träffarna. Varken anmälan eller presentation behövs. Man väljer själv om man bara vill sitta och lyssna eller samtala och ställa frågor.

För mer information och datum för träffarna klicka här.PDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-02-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se