Åtvidabergs kommun

Föreläsningar och träffar om alkohol- och drogproblem

Socialförvaltningen och öppenvården EDIT startar träffar för anhöriga eller närstående till människor med alkohol- eller drogproblem. Syftet är att ge möjlighet för anhöriga eller närstående att anonymt delta och byta erfarenheter med andra, lyssna till föreläsare och få mer kunskap.

Under fyra träffar i november kommer personer med kunskap och erfarenhet av alkohol- och drogproblem att föreläsa på Öppenvården EDIT. Det kommer bland annat handla om konsekvenser för familjen, hur något som uppfattas som "normalt" och socialt drickande kan bli ett bekymmer och utvecklas till ett beroende. Man får även information om vilket stöd och vilken hjälp som finns att få.
                                                                                      
- En del av beroendebekymmer är att alla försöker, på olika sätt, att få kontroll över situationen. Det kan vara min partner, min förälder, min svärdotter, mitt barn, min vän eller min arbetskamrat som har bekymmer. Oftast är det svårt att tala både med den som har problem och med andra utomstående, säger Gunilla Johansson, behandlingsassistent på individ- och familjeomsorgen Åtvidabergs kommun. 
Och ett första steg att förstå sin egen oro kan vara att lyssna på hur det har blivit för andra och att få kunskap om hur beroende utvecklas. Genom att lyssna på andras erfarenheter kan man lättare förstå sin egen situation.
 
Får vara anonym
Ingen behöver veta vilket syfte man har för att delta på träffarna. Varken anmälan eller presentation behövs. Man väljer själv om man bara vill sitta och lyssna eller samtala och ställa frågor. 

För mer information och datum för träffarna klicka här.PDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-11-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se