Åtvidabergs kommun

Förändringar på biblioteket

Biblioteket håller på att ställa om sin verksamhet för att anpassa sig till ett framtidens bibliotek där nyckelordet är samverkan. Målsättningen är att nå nya målgrupper och höja kvaliteten på aktiviteterna, men också att ingå i en helhet som bidrar till Åtvidabergs utveckling och ett attraktivt vardagsliv för dig som invånare.

-Vi kommer utöka samverkan när det gäller exempelvis föreläsningar, workshops och bildverkstad, berättar Anna-Lena Grusell, kommunens turist- och kulturchef.

Samverkan kommer ske i större utsträckning inom både biblioteksavdelningen och  turismen och med muséer, föreningar och organisationer.

-Fördelarna är flera, man får tillgång till de engagerade människor som finns i Åtvidaberg och möjligheter att nå nya målgrupper genom det här arbetssättet samt att kvaliteten på aktiviteterna höjs. Förutom kulturföreningarna så vill vi även påbörja samverkan med andra föreningar, till exempel motorcrossföreningen och ridklubben med flera. Det blir en omfördelning av resurser som är nödvändig där vi även kommer stärka upp med personal inom idéförsäljning samt kultur-och turismfrågor, säger Anna-Lena Grusell.

Ett framtidens bibliotek, med en blandning av olika funktioner där invånare kan hämta information och kunskap, bidrar till Åtvidabergs utveckling som helhet och ger större möjligheter till ett attraktivt vardagsliv.  

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-05-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se