Åtvidabergs kommun

Förändringar för busslinje 30 och 530

När de nya tidtabellerna för busstrafiken börjar gälla den 19 juni sker en del förändringar för den regionala trafiken till och från Åtvidaberg. Linje 30 kommer att gå oftare under vardagar samt stanna vid en provisorisk hållplats som placeras längs med riksväg 35 och matarbussarna genom Nygård försvinner.

I länstransportplanen 2010-2021 är riksväg 35 omnämt som ett av de pendlings- och godsstråk man värnar om inom regionen. För Åtvidaberg, som är beroende av arbetspendling, är tidseffektiva förbindelser med Linköping avgörande.
I samband med tidtabellskiftet den 19 juni satsar Östgötatrafiken på att lägga mer resurser på snabbt gående trafik med färre stopp då detta ökar resandet totalt sett. Expressbussarna kommer att få fler avgångstider med tätare turer medan landsbygdslinjerna kommer att få något färre turer.

Provisorisk hållplats
Den nya busshållplatsen som kommer att byggas längs med riksväg 35 beräknas vara färdig under senare delen av hösten. Fram till dess skapas en provisorisk hållplats som placeras längs med riksväg 35 cirka 100-150 meter från rondellen vid Fågelsången. Den kommer att trafikeras av bussar på linjerna 30 och 530 från och med den 19 juni. Matarbussarna genom Nygård försvinner i samband med detta. 

För linje 30 sker följande förändringar:
Tätare avgångstider på vardagar under morgnar och eftermiddagar. Bussarna går varje halvtimme mellan Linköping och Åtvidaberg under två timmar på morgonen och under cirka fyra timmar på eftermiddagarna och tidiga kvällar. Under resterande delen av dagen går bussarna en gång i timmen. Även på helgerna blir det ett utökat antal turer.
 
För linje 530 sker följande förändringar:
Färre avgångstider mitt på dagen under så kallad lågtrafik då bussarna har färre resenärer. Området Eksätter kommer inte längre att trafikeras vilket innebär att hållplatserna Eksätter och Sunnebotorget försvinner. Resenärer hänvisas i stället till resecentrum.
 
Tidigare artikel om nya busshållplatsen som beräknas vara färdig under senare delen av hösten
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-04-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se