Åtvidabergs kommun

Föräldraträffar i vår

Höstens föräldraträffar i Åtvidaberg var uppskattade av mammor och pappor. Nu ges även i vår möjlighet att under professionell ledning diskutera och samtala med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i dagens samhälle.

Tillsammans med studieförbundet Bilda erbjuder kommunen och landstinget två föräldrakurser i vår i konceptet Familjeverkstan. Syftet är att man ska få stöd i sin föräldraroll och att stärka samspelet mellan barn och föräldrar.
Höstens träffar har varit uppskattade berättar Inga-Lill Karlsson som är samordnare för föräldraträffarna på Familjecentralen Växthuset. Flera deltagare har uttryckt att träffarna har fått dem att tänka till och att det har lett till nya insikter.

- Det är annorlunda att vara förälder idag. Skillnaden idag mot förr är stor. Man ska kombinera sitt föräldraskap med sin yrkesroll och då är det inte alltid lätt att hantera vardagssituationer på bästa sätt, sådant som sker i de flesta familjer och som berör alla, säger Inga-Lill Karlsson.

Varje träff bygger på ett tema som till exempel rutiner och förberedelser, rädsla, jämställdhet och att välja sina strider. Träffarna inleds med en kortare film som visar vardagliga familjesituationer. Det ges inga färdiga svar utan filmerna fungerar som utgångspunkt för samtal och praktiska övningar. I stället för att utgå från problem så fokuserar Familjeverkstans studiematerial på att utveckla och förstärka det positiva, enligt EvaMarie Brännström på studieförbundet Bilda.

Nio kurstillfällen är inplanerade med start 19 januari. En kurs ges för föräldrar med barn mellan tre och sju år och en för de med barn åtta till tolv år.

För mer information om träffarna, kursstart och anmälan klicka här.PDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-01-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se