Åtvidabergs kommun

Föräldraträffar i höst - sista anmälningsveckan

Föräldrar i Åtvidaberg ges möjlighet att under professionell ledning diskutera och samtala med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i dagens samhälle.

Tillsammans med studieförbundet Bilda erbjuder kommunen och landstinget två föräldrakurser i höst i konceptet Familjeverkstan. Syftet är att man ska få stöd i sin föräldraroll och att stärka samspelet mellan barn och föräldrar.

- Det är annorlunda att vara förälder idag. Skillnaden idag mot förr är stor, säger Inga-Lill Karlsson på familjecentralen Växthuset.
- Man ska kombinera sitt föräldraskap med sin yrkesroll och då är det inte alltid lätt att hantera vardagssituationer på bästa sätt, sådant som sker i de flesta familjer och som berör alla.
 
Varje träff bygger på ett tema som till exempel rutiner och förberedelser, rädsla, jämställdhet och att välja sina strider. Träffarna inleds med en kortare film som visar vardagliga familjesituationer. Det ges inga färdiga svar utan filmerna fungerar som utgångspunkt för samtal och praktiska övningar. I stället för att utgå från problem så fokuserar Familjeverkstans studiematerial på att utveckla och förstärka det positiva, enligt EvaMarie Brännström på studieförbundet Bilda.

Nio kurstillfällen är inplanerade. En kurs ges för föräldrar med barn mellan tre och sju år och en för de med barn åtta till tolv år.
Sista anmälningsdag är 30 augusti.
 
För att läsa mer om Familjeverkstan, olika teman, kursstart och anmälan klicka härPDF.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-08-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se