Åtvidabergs kommun

Föräldrar ger grundskolans verksamhet bra betyg

Resultatet av föräldraenkäten som under våren skickades ut till samtliga familjer med barn i årskurs 2, 5 och 8 visar ett positivt resultat. De flesta frågeställningar får ett betyg nära fyra på den femgradiga skalan. De faktorer som får högst betyg är hur utvecklingssamtal förbereds och genomförs och att föräldrarna upplever att barnet känner sig trygg i skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill gärna veta vad föräldrarna tycker om sina barns skola och gör därför vartannat år en enkät med frågor till föräldrarna. Svaren och synpunkterna som kommer in är betydelsefulla och till stor nytta för skolornas arbete i att bli bättre. Sammanställningen av resultatet är avsedd som underlag för diskussioner på föräldramöten och inom personalgrupper på skolorna. Materialet är tänkt att vara ett av flera underlag i prioriteringen av åtgärder i skolornas förbättringsarbete.
                                                                                                      
På årets enkät svarade 201 stycken, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent. Genomsnittsbetyget på de elva frågorna är 4,04 av fem möjliga.
Kommunikation och information mellan föräldrar och skola är det som förbättrats allra mest sedan 2007.

För att se frågor och resultat mer ingående klicka här och sedan på föräldrasynpunkter.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se