Åtvidabergs kommun

Föräldraenkät - förlängd svarstid

Svarstiden på föräldraenkäten med synpunkter på vad föräldrarna tycker om sina barns skola är förlängd till den 4 maj. Förhoppningen är att ännu fler svar ska komma in från de som ännu inte hunnit eller glömt att svara.

Nyligen fick föräldrar med barn i årskurs 2, 5 eller 8 en enkät i brevlådan där Barn- och utbildningsförvaltningen gärna vill veta vad föräldrar tycker om sina barns skola.

Svaren och synpunkterna som kommer in är betydelsefulla och till stor nytta för skolornas arbete i att bli bättre. Och ju fler svar som kommer in desto bättre underlag för det fortsatta arbetet. Om du inte har hunnit svara än så går det bra att skicka in ditt svar fram till den 4 maj.

Vartannat år frågar Barn- och utbildningsförvaltningen vad föräldrar tycker om sina barns skola. Förra gången gav föräldrarna ett genomsnittsbetyg på drygt 4 på en 5-gradig skala.

För eventuella frågor kontakta gärna Kerstin Massawe, tel 0120- 83 303 eller kerstin.massawe@atvidaberg.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-04-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se