Åtvidabergs kommun

F

ölj

kommunens visionsarbete här på hemsidan

Arbetet med att ta fram ett underlag till ny vision för Åtvidabergs kommun pågår för fullt. I processen deltar kommuninvånare, personal, chefer, politiker, beredningar, gymnasieelever, byalag, föreningar, förbund och andra personer som har anknytning till kommunen. Du kan följa arbetet här på hemsidan samt lämna dina idéer och förslag.

På visionens sidor hittar du bland annat nulägesrapporter, inspirationsmaterial och ett schema för gruppdiskussionerna. Genom att använda vårt e-formulär kan du också skicka in dina idéer och förslag direkt till processledarna för arbetet.

För att komma till sidorna, klicka här eller skriv in webbadressen, www.atvidaberg.se/vision

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-03-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se