Åtvidabergs kommun

Flertalet landstingsmedarbetare inom hemsjukvården i Åtvidaberg väljer kommunen som ny arbetsgivare

När länets kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården i januari 2014 går nästan alla tillfrågade landstingsmedarbetare i Åtvidabergs kommun över till kommunen eller dess utförare för att fortsätta att arbeta med hemsjukvård.

Berörda landstingsmedarbetare har nu tagit ställning till om de vill fortsätta att arbeta med hemsjukvård när kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården den 20 januari 2014. I Åtvidaberg valde 73 procent av de tillfrågade att tacka ja till erbjudandet om att gå över till kommunen som arbetsgivare. Alla tillfrågade sjuksköterskor valde att gå över (5 st) och alla arbetsterapeuter (1 st). Av distriktssköterskorna var det 4 av 5 som valde att gå över och bland undersköterskorna 1 av 4.

De goda siffrorna gör att Åtvidaberg hamnar på en andra plats bland länets kommuner över andelen landstingsanställda inom hemsjukvården som väljer att tacka ja till övergång.

Ida Bergström, lokal projektledare för hemsjukvårdsreformen

- Det känns roligt att så många i Åtvidabergs kommun väljer att gå över. Det gör också att vi får över den kompetens vi behöver för att utföra uppstarten av hemsjukvården tryggt och patientsäkert för patienten och medborgarna, säger Ida Bergström, specialistsjuksköterska inom äldreomsorgen och lokal projektledare för hemsjukvårdsreformen.

Förberedelser
Parallellt med rekryteringen under sommaren och hösten så kommer de blivande medarbetarna att föreberedas för sina nya uppdrag. Kommunerna och landstinget genomför förberedelserna tillsammans.
- Den 11 juni är alla inbjudna till kick off och under hösten kommer arbetsgrupper att tillsättas för att  jobba med uppstarten av övertagandet.
- Det är viktigt att alla både känner sig och är delaktiga för att processen ska gå smidigt och att rutiner och riktlinjer är inarbetade av de som ska utföra dem. Målet är att det på sikt ska skapa engagemang för en ännu bättre hemsjukvård än gårdagens, säger Ida Bergström. Vi kommer också under hösten att gå ut med mer information till både patienter och medborgare.

Kommunsammanställning över hemsjukvårdens övergångPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-06-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se