Åtvidabergs kommun

Fler får godkänt

Eleverna som i vår slutar årskurs nio på Alléskolan presterar bra, prognosen visar att 85% blir behöriga att söka till gymnasiet. - En liten ökning om vi ser till förra årets resultat, säger chefen för Barn- och Utbildningsförvaltningen Hans Grimsell.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 som mål att fler elever ska lyckas med att bli behöriga till att söka en gymnasieutbildning. För att lyckas med det vill man aktivt arbeta med att detta fokus på ökad måluppfyllelse ska genomsyra hela organisationen, på alla plan, redan från förskola och genom elevens hela skolgång.

Åtvidabergs skolor har under senare år särskilt satsat på elevernas språkutveckling genom flera projekt så som tex. Läslyftet, lovskola och läxstöd efter skoltid. Man har även byggt ut skolbiblioteksverksamheten och skoldatateket. – Nu kan vi se att våra satsningar ger effekt, säger Hans Grimsell.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-02-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se