Åtvidabergs kommun

Fler barn och unga ska få möjlighet att prova på olika kulturaktiviteter

Det pågår en utredning om hur framtidens kulturskola ska se ut. Viljeinriktningen är att skapa förutsättningar för att alla barn och unga som till exempel vill spela instrument, dansa, sjunga i kör eller lära sig mixa ljud ges möjlighet att delta utifrån sina egna och familjens förutsättningar och resurser. Utredningsgruppen har nu lagt fram ett förslag som politiken ska ta ställning till.

I mitten av november hölls en workshop och inspirationsdag där förskolan, grund- och gymnasieskolan samt kulturskolan deltog och fick ta del av vilka trender som finns framöver inom kulturområdet och också se hur man mest kostnadseffektivt kan använda kommunens skattepengar till kultur för barn och ungdomar.

Sedan dess har utredningsgruppen jobbat fram ett förslag till viljeinriktning för framtidens kulturskola som nu har presenterats för politiken (se nedan).
Det framgår klart och tydligt att man i framtiden vill satsa på bredd och samverkan, till exempel att fler barn och unga ska ges möjlighet att få ta del av olika kulturaktiviteter. Om förslaget går igenom så innebär det att kommunen kommer ansvara för samordning av att framtidens kulturskola blir till och anställa personal för undervisning.

Kommunstyrelsen beräknas ta beslut i februari månad.

Utredningsgruppens förslag:

Viljeinriktningar för framtidens kulturskola

  • Kommunen ansvarar för samordning och utveckling av musik- och instrumentell undervisning samt andra kulturaktiviteter i Åtvidaberg på skoltid och fritid i samverkan med olika aktörer.

  • Kulturaktiviteter likställs med andra aktiviteter för barn och unga som utförs av olika aktörer i hela kommunen. Därmed blir kulturaktiviteter frivilliga på fritiden och obligatoriska i skolan.

  • Grundskolan och Kulturcentrum ska utgöra platsen för kulturaktiviteter både som arena och fysisk plats.

  • Skolan i samverkan med en extra resurs med kompetens och erfarenhet inom kulturområdet ska arbeta fram en plan och en struktur för kulturutbudet i skolan.

  • Kommunens önskan är att nuvarande kulturskola i framtiden, som förening (inte som ekonomisk förening), erbjuder och samordnar kulturaktiviteter med andra aktörer i samhället. Tänkbara aktörer såsom kyrkorna, studieförbund, föreningar som erbjuder dans, teaterföreningar med mera.

  • Verksamheten utvecklas efter barn och ungas intressen och vilja.

  • Att det finns kulturaktiviteter i hela kommunen genom samverkan med skolan.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-12-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se