Åtvidabergs kommun

Flaggning för nationella minoriteter

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska uppmärksamma de nationella minoriteterna genom att flagga på respektive minoritets dag. Flaggorna kommer att hissas på flaggstången på gamla kommunhusets tak.

Regeringen beslutade 1999 att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I och med det tog regeringen ställning till att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle erkännas som nationella minoriteter i Sverige.

Frågan om flaggning för nationella minoriteter i Åtvidabergs kommun väcktes genom en synpunkt som kom in till kommunen i vintras. Flaggor kommer nu att köpas in och hissas på respektive minoritets dag. De olika dagarna infaller den 6 februari för samer, den 24 februari för sverigefinnar, den 8 april för romer och den 15 juli för tornedalingar. Tillsvidare avvaktar kommunen med att köpa in judisk flagga då ingen erkänd flagga finns.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-04-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se