Åtvidabergs kommun

Fiberanslutning av bredband i Grebo klart under 2012

Dokumentation av de fastigheter i Grebo som redan är fiberanslutna till stadsnätet är nu klar. De som inte är anslutna till befintligt stadsnät men som anmält intresse för fiberanslutning kommer under juni månad att få brev med information om anslutning. Arbetet med att fiberansluta alla hushåll i Grebo kommer att vara klart under 2012.

Den så kallade stamsträckan för bredband, mellan Linköping-Åtvidaberg-Hannäs, är redan klar. Det som nu pågår är att ansluta områdesnät till stamstäckan. Dessa grävs av byalagen på de olika orterna. De orter som återstår där områdesnät ska anslutas till stamsträckan är Grebo samt orterna mellan Åtvidaberg och Hannäs.
 
Information till hushållen i Grebo kommer i juni
I Grebo kommer arbetet med att fiberansluta alla de hushåll som vill vara klart under 2012. De hushåll som ännu inte är anslutna men som anmält intresse kommer att få information hemsänd under juni månad. Ett informationsmöte kommer också att hållas i Grebo under hösten.
 
För mer information om bredband, anslutning och tidplan är du välkommen att kontakta Anette Blomqvist, kommunalförbundet ITSAM, telefon 0494-197 27.
Du kan också hitta information om bredband på hemsidan.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-06-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se