Åtvidabergs kommun

Felanmälan via hemsidan

Nu finns möjlighet att göra felanmälan direkt via kommunens hemsida. Det är ett led i kommunens självbetjäningstjänster som successivt utvecklas. Tanken är att du som invånare enkelt via hemsidan ska kunna felanmäla till exempel trasig gatubelysning, trasiga skyltar eller lekredskap, problem på gator eller vid badplatser med mera.

Följa sin anmälan
Den som anmäler får ett ärendenummer och kan följa sin anmälan från början till slut och se vem som ansvarar för ärendet, om det är påbörjat och var i processen ärendet är.
 
Områden för felanmälan
Felanmälan finns under självbetjäning på kommunens startsida på webben.
För närvarande kan du göra felanmälan inom områdena gatubelysning, gator och trafik, lekplatser, badplatser, park- och grönområden, kulturfastigheter samt fritid och idrott. Så småningom kommer även VA och renhållning att få samma möjligheter till felanmälan via hemsidan.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-06-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se