Åtvidabergs kommun

Fastighetsägare ska lämna uppgifter till nya lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare och senast i juni månad ska fastighetsägare i Åtvidaberg lämna in sina uppgifter .

Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte av insamlingen, eftersom uppgifter för deras bostäder vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Arbetet med att upprätta registret pågår för fullt. Fastighetsägarna kontaktas kommunvis, vecka för vecka under 2009 och ombeds lämna in vissa uppgifter om bostäderna till Lantmäteriet. De som har flerbostadshus ska bland annat numrera sina lägenheter enligt en nationell standard.
Åtvidabergs ägare av flerbostadshus ska ha sina uppgifter inlämnade senast den 19 juni. De småhusägare som ska in i registret och som fått en uppmaning, har till den 5 juni på sig.

När registret upprättas måste det finnas riktiga adresser till bostäderna. Det är kommunen som fastställer adresserna och som ska hålla registret ständigt aktuellt när det är klart. Fastighetsägarna är då skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006. Arbetet med att skapa register pågår till i mars 2010. Därefter kommer Skatteverket att göra folkbokföringen på lägenhet i stället för som idag enbart på fastighet. Statistiska Centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa år 2011 enligt EU-direktiv (Eurocensus 2011)

För mer information se www.lagenhetsregistret.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-06-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se