Åtvidabergs kommun

Falerums nya vattenverk klart för provdrift

Provdrift av vattenverket i Falerum har påbörjats. När vattnet är godkänt för användning som dricksvatten är inte klart. När det sker kommer meddelande att gå ut till de boende i Falerum. Tillsvidare finns som hittills dricksvatten för avhämtning i tank.

Åtvidabergs Vatten AB kommer att ta över ansvaret för dricksvattenförsörjningen då det nya vattenverket är i full drift och levererar ett godkänt dricksvatten till ledningsnätet i Falerum. Efter årsskiftet ansvarar Åtvidabergs Vatten AB för att dricksvatten finns, antingen i tank för avhämtning eller från det nya vattenverket då detta är godkänt ute i ledningsnätet.
Eftersom det krävs ett antal godkända analyser i rad räknar bolaget med att det kommer finnas dricksvatten i tank tillgängligt åtminstone under en del av januari månad.

För mer information klicka här

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-01-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se