Åtvidabergs kommun

Extra kommunstyrelsemöte den 19 februari med anledning av domen i målet rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan

Vid det extra insatta mötet kommer kommunstyrelsen att ta ställning till om kommunen ska begära prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen överprövad i tvisten med Torpheimer Fastighetssystem AB.

Den 30 januari kom domen i målet rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där Åtvidabergs kommun och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter. Tingsrätten ansåg inte att skuldfrågan kunde beläggas och enligt domen ska kommunen ersätta Torpheimer med nästan 2,4 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Enligt kommunens jurister har Tingsrätten inte tagit hänsyn till rangordningen i de aktuella dokumenten i entreprenaden på ett korrekt sätt. Juristerna anser vidare att rätten inte tillräckligt vägt in de vittnesmål som gavs och inte heller utgått från att det rörde sig om en totalentreprenad och inte en utförandeentreprenad. Åtvidabergs kommun rekommenderas därför av sina jurister att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen prövad.

Kommunstyrelsen kommer den 19 februari först ta ställning till om man ska söka prövningstillstånd eller inte. Kommer prövningstillstånd att sökas så kommer Hovrätten att ta ställning till om detta ska beviljas eller inte. Först därefter kan kommunen ta ställning till om man vill överklaga domen eller inte.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se