Åtvidabergs kommun

Eventuell överklagan

I fredags kom domen i målet rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där Åtvidabergs kommun och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter. Tingsrätten anser inte att skuldfrågan kan beläggas och enligt domen ska kommunen ersätta Torpheimer med nästan 2,4 miljoner kronor i rättegångskostnader. Kommunen kommer efter samtal med sina advokater att ta ställning till om man ska överklaga domen eller inte.

Tvisten mellan Åtvidabergs kommun och Torpheimer Fastighetssystem AB gäller bytet av golv som gjordes i Långbrottsskolan 2009. Kommunen beslutade då att sanera skolan efter att året innan ha undersökt orsaken till den dåliga lukt som fanns i lokalerna och personalens hälsoproblem. Provtagningar visade förekomst av ämnet kresol i golvlimmet varför beslut togs om att sanera skolan. Efter saneringen 2009 fortsatte personalen att klaga på hälsoproblem och nya prover togs så småningom i golvet. Provsvaren visade att blandningen i det spärrskikt som lades under de nya golvmattorna inte hade härdat och därför utsöndrade ämnen i luften, som t ex benzylalkohol, som normalt sett inte ska finnas där. Beslut togs därför att flytta ur Långbrottsskolan och tillsvidare bedriva undervisning i baracker som ställdes upp på skolområdet. Senare, vid en stor omorganisation inom grundskolan där tre grundskolor skulle bli två, beslutades att lägga ner Långbrottsskolan.

Tvisten gäller alltså det arbete som utfördes 2009 då nya golvmattor lades in. Kommunen har stämt Torpheimer Fastighetssystem AB för fel i entreprenad och felaktigt utförande.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se