Åtvidabergs kommun

Evenemangsbidrag ska gynna både föreningar och ungdomar

Föreningar och ideella organisationer har nu möjlighet att söka evenemangsbidrag för att anordna aktiviteter för barn och ungdomar. Tanken är att bidraget ska ge föreningar en möjlighet att tjäna extra pengar och samtidigt medverka till en meningsfull fritid för kommunens unga medborgare.

Anledningen till att evenemangsbidraget har kommit till är att fritidsverksamheten som sker på kvällstid för högstadie- och gymnasieungdomar behöver utökas. Idag finns bara aktiviteter tre vardagskvällar i veckan men det finns behov av sysselsättning även på fredags och lördagskvällar samt under valborgsmässoafton, skolavslutning och i samband med skolans höstlov.

- Vi hoppas att föreningar och ideella organisationer ser fördelarna med att visa upp sina verksamheter. Det är en chans att marknadsföra sig. Som jag ser det så blir det här en situation som gynnar både föreningarnas ekonomi och sysselsättningen för våra unga, säger Anna Södergren, samordnare för förebyggande arbete i Åtvidabergs kommun.

Genom att föreningar får möjlighet att anordna evenemang för unga i kommunen så innebär det också större möjlighet för föräldrar och vuxna att engagera sig. Oftast är det föräldrar som är aktiva i föreningslivet och i ideella organisationer och därför blir det mer naturligt nu att vuxna runt ungdomarna är med och planerar fritiden, säger Anna.
 
Det finns vissa bestämmelser kring evenemangen som ska uppfyllas för att man ska kunna få bidrag. De ska vara drogfria, vända sig till en bred publik och inte vara ett internt evenemang i en förening. Evenemangen ska också i första hand rikta sig till åldersgruppen 12-16 år eller 14-18 år.

För mer information och ansökningshandlingar klicka här.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-12-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se