Åtvidabergs kommun

Europeiska trafikantveckan 16-22 september

Lämna bilen hemma en dag eller en hel vecka! Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. I Åtvidaberg lottas 14-dagars kort på Östgötatrafiken ut till vanebilister som vill prova att åka kollektivt under trafikantveckan.

Årets tema ren luft
Trafikantveckan 2013 fokuserar på luftkvalitet.Trots minskade utsläpp är svenska tätorter fortfarande drabbade av luftföroreningar. Barn är mer utsatta än vuxna, bland annat för att de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt och att de befinner sig närmare marknivå och därmed närmare bilarnas avgasrör. 

Fokus på skolor och pendling
I Åtvidabergs kommun har man under trafikantveckan valt att fokusera på skolor och att skapa ett ökat intresse för kollektivresor. Kommunen kommer under trafikantveckan bland annat att samarbeta med Östgötatrafiken.
- I Åtvidaberg har vi nyligen invigt vår fina bro som tydligt för tankarna till kollektivresande och vi kommer under veckan tillsammans med Östgötatrafiken att uppmärksamma bilisterna på att det numera går alldeles utmärkt att direktpendla till Linköping, säger Kickan Grimstedt, energistrateg i Åtvidabergs kommun. Det går 24 turer till Linköping varje dag!

Busskort lottas ut
Tillsammans med Östgötatrafiken kommer kommunen att lotta ut fem stycken två veckors "prova på kort" till  bilpendlare. Vanebilister som pendlar till Linköping kan genom att skriva en motivering till varför de vill prova på att ställa bilen hemma och åka kollektivt under denna tid vinna ett busskort. 
- Vi väljer ut de fem med den bästa motiveringen till varför man vill ha detta kort, fortsätter Kickan. Man förbinder sig att prova på att åka kollektivt och att svara på en enkät om sina upplevelser. Dessa kommer att användas av så väl Östgötatrafiken som av kommunen.

Hur gör jag om jag vill vara med i utlottningen?
- Din motivering, hur du reser idag, samt mail och telefonuppgifter skickas till energi- och klimatrådgivare Matti Malinen, matti.malinen@atvidaberg senast den 15 september. Vinnarna meddelas den 16 september när Europeiska trafikantveckan inleds.

Olika aktiviteter ska locka
Kommunen kommer också att erbjuda tio personer ur den egna personalen som bilpendlar till arbetsplatsen att under trafikantveckan byta ut en dags bilpendling till förmån för att åka kollektivt. Tio stycken dygnskort lottas ut.
Personalen i skolan får även möjlighet att prova ekodrivingsimulator och elcykel.

- Trafikmätningar utanför Centralskolan och andra stråk där barn förväntas cykla för att ta sig till skolan kommer också att göras, säger Kickan Grimstedt. Mätresultatet meddelas under trafikantveckan.


Bakgrund till Europeiska trafikantveckan
Den 4 februari 2000 undertecknade Sverige en deklaration där man förband sig att stödja, uppmuntra och underlätta för lokala organisationer och myndigheter att genomföra den EU-stödda kampanjen "In town without my car" 22 september. Deklarationen gäller fortfarande. Från och med 2002 utvidgades kampanjen till en hel vecka, 16–22 september.


Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-09-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se