Åtvidabergs kommun

Entreprenörskap i skolan

Alla elever måste få chansen att lyckas. Förmågor som vi förknippar med företagsamma personer är samma förmågor som vi, enligt vår läroplan och våra kursplaner, ska utveckla hos eleverna. Att vara kreativ, påhittig och kunna samarbeta är ex på sådana förmågor. Arbetar man med entreprenörskap får fler elever chansen att känna att de kan lyckas i skolan, säger Hans Grimsell, Projektledare

Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram sju fokusområden, sju nycklar, för att öka måluppfyllelsen i Åtvidabergs skolor. Ett av dessa områden som förvaltningen vill fokusera kring är entreprenörskap och företagsamhet. Förvaltningen har därför startat ett projekt för att främja ungdomars kreativitet och självförtroende samt knyta skola och näringsliv närmare varandra. Projektnamnet är "Från bruksanda till framåtanda" och under hösten genomförs en förprojektering med stöd från Europeiska socialfonden som beviljat projektet 700 000 kr.

Torsdagen den 9 okt har all personal i grundskolan i Åtvidabergskommun gemensam studiedag. Temat för studiedagen är företagsamhet och entreprenörskap i skolan.

Organisationerna Framtidsfrön och Ung företagsamhet, är tillsammans med Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB samarbetspartners i projektet.

Läs gärna programmet för dagarnaPDF

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-10-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se