Åtvidabergs kommun

Energiplan på remiss

Åtvidabergs kommun har tagit fram ett förslag på ny energiplan för kommunen. Planen handlar om vilka energislag vi ska satsa på, inom vilka områden vi gör av med mest respektive minst energi, och framför allt hur vi kan minska vår energiåtgång och våra utsläpp.

Energiplanen handlar om situationen i hela Åtvidabergs kommun. Alla berörs, både föreningar, näringsliv och du som medborgare och boende i kommunen. Därför vill vi gärna ha in just dina synpunkter.
Förslaget är just nu ute på bred remiss och vi vill ha in tankar och kommentarer från alla. Under länken nedan finns planen att läsa och synpunkter kan skickas till kickan.grimstedt@atvidaberg.se.

Förslag till energiplan för Åtvidabergs kommun 2011-2014

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-07-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se