Åtvidabergs kommun

Energideklaration av fastigheter

Kravet på energideklaration för byggnader träder i kraft fullt ut vid årsskiftet 2008/09.

På Boverkets hemsida kan du läsa om vilka byggnader som ska deklareras, när det ska ske och vilka undantag som finns. Det är byggnadsägaren som är ansvarig för att deklaration sker och att resultatet hålls tillgängligt på en väl synlig plats i byggnaden.

Information finns på vår webbplats under Bygga och Bo/Bygglov och bygganmälan. I vänster marginal finner du rubriken "Energideklarationer".

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-11-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se