Åtvidabergs kommun

Elev för en dag

Tisdagen den 17 april kommer politiker som jobbar med skolfrågor att vara ute på kommunens skolor och vara elev för en dag. Politikerna ska uppleva elevens vardag och på så sätt få större förståelse för verksamhetens förutsättningar, vilket kommer leda till bättre beslutsunderlag.

En gång per termin
Det är andra gången som politikerna i barn- och utbildningsutskottet sätter sig i skolbänken. Förra gången var i december 2011. Tanken är att politikerna en gång per termin ska vara med under en skoldag och uppleva allt som eleven upplever under dagen, allt från skolskjuts till idrottslektion.

Lars-Erik Nilsson

- Jag tror det kommer att ge mycket i längden när vi har fått vara ute några gånger och fått se och uppleva skolans vardag ur ett annat perspektiv. Det kommer att ge oss bättre underlag när vi ska fatta beslut, säger barn- och utbildningsutskottets ordförande Lars-Erik Nilsson (M).
 
Positiv bild
Lars-Erik var elev för en dag i årskurs 2 på Centralskolan innan jul. Han satt både och lyssnade och deltog aktivt under skoldagen, genomförde läxförhör, hade högläsning, var med på rasterna och åt lunch med barnen.
- Jag fick en annan, mer positiv bild, av skolmiljön. Framför allt var det barnens spontanitet och respekt för lärarna jag upplevde. Det fanns disciplin, ordning och reda men också glädje. Dessutom fick jag möjlighet att prata mycket med både lärare och elever. Barnen ville att jag skulle vara med i alla lekarna på rasterna, men en del av aktiviteterna i snön lämpade sig nog inte för en 53-åring, konstaterar Lars-Erik.
 
Högt tempo förväntas
Alla sju politikerna i barn- och utbildningsutskottet samt skolledningen ska återigen vara elever för en dag den 17 april.
Lars-Erik Nilsson kommer att vara på Bildningscentrum Facetten, gymnasieskolan, den här gången. Han har hört att det ska vara ett högt tempo på gymnasiet.
- Jag förväntar mig att få ta del av det höga tempot under skoldagen men också få se hur trivseln är på skolan och få höra hur ungdomarna ser på utvecklingen av skolan i framtiden.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-04-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se