Åtvidabergs kommun

Eldningsförbud i hela Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har idag fattat beslut om generellt eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken mycket stor. Eldningsförbudet gäller från och med 25 juli och tillsvidare.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och även på villatomter. Eldning utomhus är endast tillåtet på iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats, http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-07-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se