Åtvidabergs kommun

Eldningsförbud i Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun har idag fattat beslut om eldningsförbud. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken hög i skog och mark. Eldningsförbudet gäller från och med 22 juli och tillsvidare.

Eldningsförbudet innebär bland annat att du inte får använda öppen låga utomhus eller grilla fritt i naturen, bortsett från grillning i iordningsställda grillplatser eller i trädgårdsgrillar.

Förbudet innebär också att verksamhet i skog som kan orsaka gnistbildning, såsom arbete med skogsmaskiner med mera, inte är tillåtet.

Information om när förbudet hävs kommer att puliceras på www.atvidaberg.se.

Följ brandriskprognosen via www.smhi.se

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-07-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se