Åtvidabergs kommun

Eldningsförbudet upphävs från och med den 18 augusti

Länsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva det generella eldningsförbudet i länet från och med torsdagen den 18 augusti.

​Länsstyrelsen beslutade fredagen den 29 juli om ett generellt eldningsförbud i länet, efter samråd med bland annat länets kommuner och Räddningstjänsten Östra Götaland. Bakgrunden till eldningsförbudet var den torka som drabbat länet under sommaren. Länsstyrelsen bedömer nu, efter samverkan med berörda aktörer, att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet. Beslutet ska därmed upphävas.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-08-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se