Åtvidabergs kommun

Ekonomiskt stöd till 15 föreningar för arbete med integration

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att den så kallade integrationspengen om totalt en miljon kronor ska fördelas mellan 15 olika föreningar i Åtvidabergs kommun. Idag under kommunfullmäktiges möte blev det klart vilka föreningar som får ta del av integrationspengen. Många föreningar ansökte om stödet och engagemanget var stort.

Åtvidabergs kommun erhöll under 2016 extra statliga medel och ville använda en del av dessa till att främja integration och inkludering.
Kommunen gick därför ut med information under hösten att föreningar i kommunen kunde ansöka om en så kallad integrationspeng om sammanlagt en miljon kronor. Riktlinjer fanns för föreningarna för att kunna ansöka om pengarna.

Intresset och engagemanget har varit stort och många förslag till aktiviteter och projekt har föreslagits. 51 stycken ansökningar lämnades in fördelat på 23 föreningar. Den totala summan som föreningarna ansökte om stöd för uppgick till totalt drygt 3 500 000 kr. Eftersom föreningarna ansökt om stöd för mer än en miljon kronor som finns att fördela, så har inte alla projekt och aktiviteter kunnat beviljas. Därför har ansökningar prioriterats som så tydligt som möjligt redogör för hur aktiviteten kommer leda till ökad integrering och inkludering i samhället.

Några exempel på projekt/aktiviteter som beviljats stöd är informationskväll
med mat från andra kulturer, inbjuda nyanlända att odla örter och kryddväxter med mera, läsprojekt, översättning av informationsmaterial, levande adventskalender och gemensamma utflyktsdagar i kommunen samt olika idrottsaktiviteter.
Tjänstemän och politiker i samhällsbyggnadsutskottet planerar att besöka flera av projekten under 2017.

Även under nästa år kommer det finnas möjlighet för föreningar att ansöka om ekonomiskt stöd för integrationsarbete, dock till en något lägre summa än årets stora satsning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-12-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se