Åtvidabergs kommun

Ekonomiskt bidrag till energi- och klimatrådgivning

Åtvidabergs kommun får sammanlagt 700 000 kronor från Energimyndigheten till utökad energi- och klimatrådgivning. Pengarna är avsatta till projekt för hållbar arbetspendling och företagscoachning för energieffektivisering.

Kommunen får 200 000 kronor från Energimyndigheten för att under 2017 jobba med projektet hållbar arbetspendling. Projektet kommer ledas av energi- och klimatrådgivare Joakim Svensson, med syfte att kommunens
invånare ska välja ett mer miljövänligt sätt att ta sig till jobbet på.
Privatpersoner kommer bland annat få prova på att åka elbil, elcykel eller
ellastcykel, som är en trehjuling för fler personer.

Resterande 500 000 kronor går till projektet CEK, coach
för energi och klimat. Projektet innebär att hjälpa företag att bli mer
energieffektiva. CEK-projektet pågår fram till 2019.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-12-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se