Åtvidabergs kommun

EKB-verksamheten i Björsäter har flyttats

Personal och boende har sedan ett par veckors tid känt av allergisymptom i den fastighet, servicehuset, i Björsäter som kommunen hyr som EKB-boende (ensamkommande barn) och stödboende. Symptomen blev mer akuta i helgen varför kommunen då tog beslut om att flytta verksamheten till Yxnerum hotell och konferens i väntan på vidare utredning och åtgärder.

Besiktning av fastigheten sker under tisdag eftermiddag och därefter tas ställning till vad som ytterligare behöver göras och eventuellt hur lång tid det kommer att ta. Elektriker har redan varit på plats och kontrollerat fläktsystemen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se