Åtvidabergs kommun

Effektiviseringar inom vården

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver minska sina kostnader. Olika besparingsåtgärder har därför lagts fram som innebär att verksamhetenpersonlig assistans kommer upphandlas och läggas ut på entreprenad och att platserna blir färre inom särskilt boende, till förmån för trygghetsboende.

Samtliga enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att minska sina kostnader. Men det räcker inte för att parera förvaltningens underskott utan andra effektiviseringar behöver göras. På kommunstyrelsens möte igår beslutades därför att verksamheten personlig assistans, som idag sker i kommunens regi, kommer att upphandlas och läggas ut på entreprenad.

Inom särskilt boende kommer antalet platser att minska med 11 stycken. Förvaltningen jobbar med att utöka alternativa mellanboendeformer i form av trygghetsbostäder. Trygg hemgång, hemtjänstinsatser och trygghetsbostäder ska försöka minska behovet av särskilt boende. Tanken att minska antalet platser inom särskilt boende, till förmån för trygghetsboende, har funnits i flera år i samband med ombyggnationerna inom Östergårdsområdet.

-Det finns brukare som skulle kunna ha trygghetsboende, men tidigare har det inte funnits möjlighet till det. Nu får brukaren en valfrihet och behöver inte bo på särskilt boende utan kan få social gemenskap och trygghet via trygghetsboende i stället, berättar Linda Ljungqvist, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

För de som behöver plats på särskilt boende är väntetiden cirka en månad idag. Med färre platser kan det innebära att det nu kommer ta lite längre tid från det att man blir beviljad en plats tills man kan flytta in.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se