Åtvidabergs kommun

Earth Hour

Lördagen den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker vi ljuset under världens största klimatmanifestation, Earth Hour. Miljontals människor världen över väntas släcka ljuset under en timmes tid för att visa sitt stöd för klimatet och uppmärksamma länders beslutsfattare att agera i klimatfrågan.

Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av Världsnaturfonden, WWF, i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Australien är ett land som redan tydligt märkt av klimatförändringarna, bland annat genom långvarig torka. Detta första Earth Hour resulterade i att över 2 miljoner Sydneybor och 2 000 företag släckte ljuset. Nyheten spreds över världen och under förra året, 2014, deltog människor från över 162 länder och över 7000 städer vilket är globalt rekord.

Årets tema
Årets tema är "Earth Hour älskar städer" med fokus på bilen, biffen, bostaden och börsen. WWF vill lyfta fram att staden har en enorm påverkan på klimatet – men också att städer och samhällen kan utveckla lösningar för ett klimatsmart liv.

WWF vill att alla i hela Sverige släcker och engagerar sig under Earth Hour, oavsett var man bor. Eftersom städernas påverkan på klimatet är så omfattande och direkt påverkar förutsättningarna för landsbygden så är en omställning mot mer hållbara städer och samhällen också angelägen för landsbygden.

Ökat intresse
Enligt Världsnaturfondens hemsida så har utvärderingar visat att manifestationen bidragit till ett ökat klimatengagemang, ett ökat intresse för miljöfrågor och en starkare känsla av kollektiv gemenskap. Du kan läsa mer om Earth Hour på Världsnaturfondens hemsida.

Åtvidabergs kommuns energi- och klimatrådgivare, Joakim Svensson, ger sina fyra tips för att minska sin klimatpåverkan i vardagen:
Bilen: Genom att ställa bilen och cykla eller åka kollektivt får du bättre hälsa, en tyngre plånbok och ett lättare samvete. Att åka bil fem kilometer motsvarar lika mycket energi som det krävs för att ladda en mobiltelefon 820 gånger!

Biffen: Utmana dig själv och din matlagning och prova ett nytt vegetariskt recept i veckan, du minskar din klimatpåverkan samtidigt som du förbättrar din hälsa!

Bostaden: Duscha fem minuter kortare, du sparar energi motsvarande 400 mobiltelefonladdningar!

Börsen: Vet du var dina spar– , försäkrings-, och pensionspengar placeras? Se till att de placeras i fonder och aktier som investerar i klimatvänlig teknik.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen
Alla som bor eller bedriver verksamhet i Åtvidabergs kommun får gratis, opartisk stöd och råd hur man kan minska sin energianvändning och därmed också kostnaderna för detta.

Energi- och klimatrådgivningen är ditt opartiska, kostnadsfria stöd och råd när det är dags att exempelvis förbättra värmen, skaffa solceller eller spara el.

Kontaktuppgifter: Joakim Svensson, energi– och klimatrådgivare, Åtvidabergs kommun.Tel: 0120-83191, e-post: joakim.svensson@atvidaberg.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-03-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se