Åtvidabergs kommun

Du behövs!

Åtvidabergs kommun är i behov av nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Är du intresserad av att finnas till för en medmänniska?

Vi söker personer som har tid och engagemang för andra människor, i olika åldrar. Är du intresserad av ett stimulerande och berikande uppdrag? Ett uppdrag som kommer att ge dig glädje och livserfarenhet.

Uppdraget som kontaktperson kan vara till ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd i vardagen. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller något annat som ni är intresserade av. För många ungdomar innebär det också att få en förebild. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finnas till för att lyssna.

Att ha en kontaktfamilj är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Det finns olika anledningar till varför barn kan behöva komma till en kontaktfamilj. Ibland finns det social problematik, barnet kan behöva miljöombyte och föräldrarna kan behöva avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt.

Du behöver inte ha någon speciell kunskap för att bli uppdragstagare inom socialtjänsten i Åtvidaberg. Det som behövs är att du har tid och vill engagera dig!

Tveka inte att höra av dig till familjehemssekreterare Angelica Bäck eller Helen Rönngren via växeln 0120-830 00 för att få veta mer.

E-post angelica.back@atvidaberg.se   helen.ronngren@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-08-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se