Åtvidabergs kommun

Du är viktig för oss!

Statistiska centralbyrån, SCB, kommer att genomföra en medborgarundersökning under våren med start den 14 mars. SCB kommer att skicka ut frågeblanketter till kommuninvånare i Åtvidaberg och vi hoppas att du vill delta i undersökningen.

Av alla landets kommuner deltar 65 stycken i SCB:s medborgarundersökning, därav Åtvidabergs kommun. Senaste medborgarundersökning som gjordes i Åtvidaberg av SCB var 2009.

Viktigt att delta
För att förbättra svarsfrekvensen och kunna jobba vidare med viktiga frågor som rör kommunen hoppas vi att du vill delta och svara på frågorna i enkäten från SCB. Resultaten av undersökningen presenteras av SCB under sommaren.

Resultat av SCB:s medborgarundersökning i Åtvidaberg 2009

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-03-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se