Åtvidabergs kommun

Direktiv för kommande år

Kommunfullmäktige har antagit direktiven som ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete 2018-2020.

Budgetdirektiven utgår från kommunens vision och de fyra framgångsförhållandena stolthet och gemensamt ansvar, bra vardagsliv och trygghet, ekonomi och hållbarhet samt näringsliv.

Direktiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete. Utifrån direktiven upprättar nämnder och förvaltningar budgetförslag som under hösten behandlas politiskt och slutligen beslutas av kommunfullmäktige i november månad.

De politiska direktiven som prioriteras kommande år är bland annat kostverksamheten i kommunal regi och hållbarhetsprogrammet, boendeformerna, skolans utveckling, kompetensförsörjning samt att medverka till näringslivets utveckling i kommunen.

En ny måltidspolicy antogs förra året och i år kommer kommunen att ta över kostverksamheten i egen regi. Hållbara måltider ska tillagas med hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi. Bland annat så ska måltiderna kännetecknas av hög kvalitet på råvaror med lokala inslag, och ha begränsning i användning av hel- och halvfabrikat. Kommunens nya hållbarhetsprogram ska även implementeras i kommunens olika verksamheter.

När det gäller bostäder så fortsätter arbetet med att hitta lösningar för nybyggnation och olika boendeformer. Det är ett långsiktigt arbete med strävan att det ska finnas tillräckligt med bra bostäder för kommunens alla invånare, och möjlighet till boende både i tätorten samt i de strategiska orterna.
Att införa läsgaranti i grundskolans tidiga år för att identifiera och hjälpa elever som behöver särskilt stöd är viktigt för elevernas kunskapsresultat. Det ökar till exempel möjligheterna för behörighet till gymnasieskolan. Att utveckla och bredda utbudet av vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesutbildning är också ett prioriterat område för att kunna möta framtida behov från den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-03-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se