Åtvidabergs kommun

Detaljplan för utvidgning av Kvarteret Loket ute för granskning

Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Kalkugnsvägen som nu finns ute för granskning.

Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter i direkt anslutning till Kalkugnsvägen och riksväg 35. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning.

Granskningen pågår mellan 23 mars – 13 april 2018.

Läs mer om planen och hur du kan lämna synpunkter.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se