Åtvidabergs kommun

Detaljplan för Sandtaget ute för samråd

Kommunens planförslag för Sandtaget vill möjliggöra för bostadsbyggande och är nu ute för samråd i tre veckor så att berörda intressenter kan lämna synpunkter.

Planområdet omfattar cirka 3 hektar mark och är kommunalt. I området finns bland annat en förskola, en öppen yta efter sandtäkt, och ett mindre naturområde. Idag används det kvarvarande täktområdet för spontanidrott och kan upplevas som en otrygg plats under kvällen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse där ny bebyggelse ska harmoniseras med befintlig bebyggelse, samt att modernisera otidsenliga planbestämmelser. Det råder brist på byggbara tomter inom Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och tillväxt.

Samrådet pågår mellan 23 mars 2018 – 13 april 2018.

Läs mer om planen och hur du kan lämna synpunkter.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se