Åtvidabergs kommun

Design ny nisch inom teknikcollege

Design och produktutveckling är en ny inriktning på teknikprogrammet som finns att söka till hösten på Bildningscentrum Facetten. Utbildningen är kopplad till näringslivet och varje elev får en personlig mentor under studietiden med möjlighet att starta eget företag att driva med sina egna skapade produkter.

Hanna Edström och Rolf Schytt framför teknikcollege i Åtvidaberg

- Det här är en vidareutveckling inom teknikcollege som förhoppningsvis också ska locka fler tjejer till teknikprogrammet. Eftersom det är en bred utbildning och ett högskoleförberedande program så finns fantastiska möjligheter till vidare studier, säger Hanna Edström, rektor på gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten.
 
Utbildningen kopplad till näringslivet
Förra våren bildades en arbetsgrupp med representanter från skola och näringsliv som började titta på tänkbara samarbetsprojekt där man kunde göra något konkret tillsammans, något som skulle vara speciellt för Åtvidaberg. Eftersom design ligger i tiden så föddes idén om design och produktuveckling med möbeldesign som nisch, en inriktning som inte finns inom gymnasieskolan i regionen. Det unika är att utbildningen är kopplad till näringslivet. Varje elev får under studietiden en mentor från näringslivet som är med och stöttar under utbildningen i frågor som rör till exempel skolan, studier, praktikjobb eller trivsel på orten.

Eget företagande under studietiden
- Det här ska bli riktigt spännande, säger Rolf Schytt, VD på teknikföretaget Expander i Åtvidaberg och ny ordförande i teknikcollege.
- Alla ska få samma chans till praktikplatser och genom att man under sista året av studierna kan sjösätta ett företag så finns stora möjligheter att det blir ett livskraftigt företag eftersom det är utifrån en egen produkt man skapar och bygger upp sitt företag.

Designråd
Enligt Rolf Schytt kommer också ett designråd att bildas för att säkerställa att både en hög kvalitetsnivå och kompetensnivå upprätthålls.
 
Bred utbildning
Inriktningen design och produktutveckling på teknikprogrammet ger möjlighet att läsa vidare till exempelvis designer, konstruktör eller ingenjör. Sista ansökningsdag till gymnasieskolans utbildningar är den 1 mars.
 
För mer information om teknikcollege och teknikprogrammet kontakta rektor hanna.edstrom@atvidaberg.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-02-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se