Åtvidabergs kommun

Deltidsbrandmännen i Åtvidaberg tillbaka

De flesta av de deltidsbrandmän som sade upp sig vid stationen i Åtvidaberg i våras har  meddelat att de är intresserade av att få nya anställningar hos Räddningstjänsten Östra Götaland. RTÖG har därför påbörjat arbetet med att gå tillbaka till en beredskap med deltidsmedarbetare.

Det troliga är att stationen i Åtvidaberg bemannas med deltidsbrandmän igen vid månadsskiftet maj/juni. Så snart RTÖG vet när beredskap med enbart deltidsbrandmän kommer ske igen, så kommer RTÖG att informera om det på sin hemsida. Tillsvidare fortsätter  stationen i Åtvidaberg att bemannas med heltidsbrandmän.

Läs mer på RTÖG:s hemsida

Tidigare information på kommunens hemsida om uppsägningarna vid räddningsstationen i Åtvidaberg

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-05-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se