Åtvidabergs kommun

De första elevdatorerna utdelade

Idag fick årskurs sex på Alléskolan sina bärbara datorer. Under veckan kommer alla elever i Åtvidabergs kommun från årskurs sex till nio och gymnasieskolan att få en egen bärbar dator som ett personligt arbetsredskap. Helt nya möjligheter öppnas nu för en modern pedagogik i skolan.

Barn- och utbildningsutskottets ordf Lars-Erik Nilsson (M) och vice ordf Peder Griph (S) delar ut den första datorn

Alléskolan blir som första grundskola i länet en modern 1 till 1 skola. Varje elev får en bärbar dator att nyttja 24 timmar om dygnet och datorn blir lika självklar i undervisningen som pennan.
Det var i juni som beslutet från politiken kom om satsningen på ungdomarnas utbildning och likvärdighet där alla ska få samma chans genom att ha tillgång till egen dator och idag fick de första eleverna sina datorer.
 
Hur kommer undervisningen att påverkas när alla elever nu har en bärbar dator?
- Det kommer att påverka och utveckla skrivprocessen först och främst. Man skriver på ett annat sätt på datorn. När eleverna får kritik på texter de skriver så behöver de inte skriva om den för hand som tidigare, utan kan nu både skriva och redigera sin text direkt i datorn, säger Hans Grimsell, rektor på Alléskolan. Dessutom är det bra för de elever som har svårt för svenska. Det är lättare att få de eleverna att skriva mera, det finns stavningsprogram och så småningom kommer även en ny programvara, talsyntes, att finnas där man kan få texten uppläst.
 
Hans Grimsell ser 1 till 1 satsningen som ett stort kliv i utvecklingen för elevernas framtid. Eleverna kan nu använda datorn som ett verktyg i vardagen precis som man gör i arbetslivet.
 
Kommer ni att få ändra upplägget av undervisningen på något sätt i höst?
- Ja, det kommer säkert bli större förändringar än vi tror. Eleverna kommer inte ha tillgång till skrivare, så lärarna måste i större utsträckning lägga ut material på den gemensamma lärplattformen där eleverna får hämta materialet. Under till exempel geografilektionerna ges nu även stora möjligheter att kunna visa film och bilder av olika platser på jorden på ett annat sätt.
 
Hur kommer ni att utvärdera 1 till 1 satsningen?
- Vi kommer regelbundet att utbyta erfarenheter för att kunna gå vidare och utveckla pedagogiken.

Sjätteklassare i väntan på en egen bärbar dator

Emy Aspach klass 6B2 fick den allra första datorn

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-09-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se