Åtvidabergs kommun

Dags för etapp 3 av stadsdel Facetten

Utvecklingen av stadsdel Facetten fortskrider och det är dags att planera för nästa etapp av kommunens framtida kulturcentrum. Under en workshop med representanter från olika föreningar, näringsidkare och kommunala verksamheter så gavs förslag på vad man bör satsa på i området som främjar både invånare och näringsliv, och vilka målgrupper som kulturcentrum ska rikta sig till.

Elisabet Edlund ger historiken kring beslutet om att skapa ett kulturcentrum i Åtvidaberg.

Igår hölls kick off för etapp 3 av stadsdel Facetten och kulturcentrum. Kommunen hade bjudit in kultur-, fritids och föreningsrepresentanter, näringsidkare, förtroendevalda verksamma i kommunen och representanter för kommunala verksamheter. Programmet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Elisabet Edlund berättade om historiken bakom skapandet av ett kulturcentrum. Det började politiskt för cirka tio år sedan när arbetet med att ta fram Åtvidabergs kommuns vision påbörjades. Då framkom att det fanns behov av något som höll samman kultur, turism, besöksnäring och föreningar. Bibliotekets lokaler på Tilasplan var också en tillfällig lösning och inte optimala för biblioteket. Vikten av mötesplatser för olika grupper var stor och man började titta på framtida möjligheter för ett kulturcentrum. Facettenområdet med sin gamla historiska industrimiljö kändes perfekt som plats utifrån kulturarv, läge och miljö. 2013 gavs uppdrag att ta fram ett visionsdokument för området.

Området ska kännas välkomnande, färgstarkt och småskaligt

Ambitionen med Facettens område ska speglas av det industriella kulturarvet och den småskaliga och gröna karaktär som Åtvidaberg har. Det ska vara en attraktiv plats att vistas, lära, koppla av, arbeta och bo på. Ambitionen för stadsdel Facetten genomsyras av tre kärnvärden: välkomnande, färgstark och småskalig. Det ska vara en öppen och välkomnande mötesplats för invånare och besökare oberoende av ålder, kön, etnicitet och bakgrund. Det ska vara en spännande plats där kultur, näringsliv, utbildning, boende och besöksnäring ska förstärka varandra och att det finns möjligheter till olika upplevelser.

År 2014 togs politiskt beslut om ett kulturcentrum i Facetten-området. Det som hänt sedan dess är att kommunen skaffat sig rådighet i området genom att köpa de fastigheter som man inte själv ägde och från 2015 äger kommunen alla byggnader i området.

Efter Elisabet Edlunds inledning sammanfattade Anna-Lena Grusell, turism- och kulturchef i Åtvidabergs kommun, Mikael Sjöberg, fastighetsförvaltare och Malin Forsling Parborg, kulturutvecklare, vad som gjorts i de olika etapperna.

Etapp 1

2013 flyttade turistbyrån in i Mässen och i höst flyttar biblioteket, som är navet i kulturcentrum, in i de renoverade lokalerna i B-fabriken som gränsar till Mässen. Det nya biblioteket integrerar gymnasie- och folkbibliotek samt turistbyrå. Det nya biblioteket hoppas kunna smygöppna för allmänheten i slutet av året och beräknas invigas i januari.

Etapp 2

Den andra etappen är utemiljön i området där påkoppling av Facetten-området till befintliga stråk i Åtvidaberg görs. B-fabriksgränd kopplas ihop med parkeringen, Ålundaplan, Gamla torget, Åssagården (vid bron) och Stortorget. (se skisser nedan) Inför öppningen av biblioteket görs området utanför entrén iordning samt innan årets slut även parkeringen. Under nästa år påbörjas arbetet med att renovera resten av B-fabriksgränd och att skapa en bro mellan Åssagården och B-fabriken.

Etapp 3

Nu är det dags för den tredje etappen med funderingar och planering av vilka behov, aktiviteter och verksamheter som ska rymmas i kulturcentrum. Här vill kommunens projektgrupp också ha förslag från invånarna. Under gårdagens workshop kom deltagarna med många intressanta förlag. Bland önskemålen fanns bio, bowling, restaurang, ateljéer, scener för kultur, digital arena för nyttjande av IT, med mera. Förslagen var många.
Den 26 september klockan 18.30 i Mässen har allmänheten möjlighet att komma och lyssna till tankarna kring kulturcentrum och möjlighet att lämna egna önskemål och idéer om vad som ska finnas i lokalerna i framtidens kulturcentrum. Idéerna ska leda fram till ett förslag som projektgruppen ska presentera under våren 2018.

Etapp 1 Biblioteket flyttar

Etapp 2 utemiljö

Etapp 3

Vad tycker du ska finnas i de svartmarkerade tomma lokalerna? Kom till Mässen den 26 september kl 18.30 och ge förslag!

Facetten-området

Facetten-området

Lokaler i Facetten-området

Lokal i Facetten-området

Många förslag på mötesytor gavs under workshop.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-09-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se