Åtvidabergs kommun

Dags att söka föreningsbidrag

Senast torsdagen den 25 februari behöver ansökan om föreningsbidrag för hösten 2016 vara inlämnad till kommunen.

I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en stor tillgång. Genom att vara aktiv i en förening får människan fysisk, psykisk och social stimulans vilket skapar förutsättningar för en god folkhälsa. Därför stöttar Åtvidabergs kommun olika föreningsaktiviteter.

Vision

Åtvidaberg - kommun med framåtanda. Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens arbete och därmed medverka till att invånare och i synnerhet barn och ungdomar ska uppleva ett intressant och bra vardagsliv. I Åtvidaberg ska alla barn och ungdomar mellan 5 år och 20 år ges möjlighet och utrymme att aktivt medverka i någon förening.

Målsättning

Kommunens ekonomiska stöd skall ge hjälp till självhjälp och ge förutsättningar för en stimulerande verksamhet och verka för det ideella engagemanget som ska bidra till goda uppväxtvillkor och goda förutsättningar för en meningsfull fritid och stödjande miljö för alla.

Läs mer om föreningsbidrag från Åtvidabergs kommun


Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-02-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se