Åtvidabergs kommun

Centralskolan satsar på kamratstödjare

På Centralskolan har kamratstödjare utbildats som ett led i skolans trygghetsarbete för nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Två elever i varje klass har valts ut att fungera som extra ögon och öron under skoltid för att uppmärksamma om någon retas eller blir ensam på rasterna.

- Trygghet är inget konstant tillstånd utan en färskvara som måste erövras av varje vuxen och varje barn varje dag, säger Magnus Wallén, rektor på Centralskolan i Åtvidaberg.

En gång i månaden träffar han och fritidsledare Benny Jönsson skolans kamratstödjare för att gå igenom hur läget i klasserna är, vad man har uppmärksammat som behöver åtgärdas och samtidigt ge nya värderingsövningar med uppdrag som ska genomföras i respektive klass tills nästa möte. Syftet är att alla ska känna trygghet, stolthet och glädje över sin vistelse på skolan.

Samarbete med Friends 
Trygghetsarbetet på skolan intensifierades i höstas med utbildning av personal och elever efter det att en elevenkät om trygghet hade gjorts. Även om resultatet var förhållandevis bra så framkom det ändå att en del elever ibland blev retade och att en del var ensamma och inte hade någon att vara med på rasterna.
- I vår strävan mot noll procent så tog vi kontakt med organisationen Friends som jobbar med att stärka individen och gruppen i skolan och inledde ett samarbete, säger Zagah Askling-Lundgren som är lärare på skolan.
 
Både personal och elever fick utbildning av Friends. Eleverna fick också se teater om mobbning och trakasserier som sedan diskuterades i klasserna. Därefter fick alla elever i årskurs 3-5 välja två kompisstödjare i sin klass. Eleverna fick rösta enskilt en och en.

På Centralskolan finns 19 stycken kamratstödjare. De har en viktig uppgift att lyssna in och rapportera vidare om någon blir retad, mobbad eller verkar vara ensam.
- Vissa kanske känner att de tjallar men det är viktigt att man säger till oss eller någon lärare om man ser eller hör något så man kan stoppa mobbning, säger Alan Tiftikci som är kamratstödjare i 4B.
- Jag har redan fått säga till två gånger på fotbollsplanen när någon blivit retad.
 
Både Alan och Cecilia Westlund känner ett extra ansvar som kamratstödjare men tycker samtidigt att det är kul.
- Det var roligt att få klassens förtroende. Först undrade jag hur jag skulle klara av det men sedan kändes det bara kul, säger Cecilia.
- Jag blev snopen över att så många hade röstat på mig, säger Alan. Jag blev glad och stolt.
 
Båda två tycker att en riktigt bra kompis ska vara snäll, hjälpsam, generös och tacksam.
 
Håll inte tyst
Efter jullovet har rektor Magnus Wallén lovat "håll inte tyst" knappar att sätta på tröjan eller jackan. Idén har han fått från ungdomsprogrammet Bobster i teve.
- Det innebär att alla på vår skola som har tagit ställning för att inte hålla tyst, utan vågar säga till någon vuxen eller kamratstödjare, när det gäller alla typer av kränkande behandling kommer att få en rockknapp med symbolen.
 
I vår görs en ny trygghetsenkät på skolan. Då visar det sig om man lyckats förbättra resultatet i nollvisionen.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-12-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se