Åtvidabergs kommun

Byggstart för Kopparsvanen

Den 27 november sätts spaden i marken för byggnation av kommunens nya äldreboende, Kopparsvanen. Allmänhet, boende och anhöriga hälsas välkomna att vara med vid festligheterna kl 11.30 på Östergårdsområdet där Kopparsvanen ska byggas.

Framtidens äldreboende
På Ingatorpsvägen kommer det byggas ett helt nytt vård- och omsorgsboende som ska stå klart för inflyttning hösten 2014. Boendet kommer att vara del av en kooperativ hyresrättsförening som heter Kopparsvanen. Syftet med boendeformen är att ge både boende, anhöriga och personal större delaktighet och makt att besluta om boendefrågor, som exempelvis den egna lägenheten, utemiljön och gemensamma utrymmen.

Det nya äldreboendet kommer att ge en ökad livskvalitet för de boende när bostadsstandarden höjs rejält. Personalen får också en bättre arbetsmiljö. Utemiljön kommer även att omarbetas och bli mer tillgänglig och attraktiv för boende och besökare.

Samarbete
Projektet att bygga nytt och renovera samtliga lägenheter är ett samarbete mellan Åtvidabergs kommun och Riksbyggen. I projektet ingår tre stycken grupper med vardera olika arbetsuppgifter; en styrgrupp som består av politiker och representanter från Riksbyggen, en projektgrupp med tjänstemän från Åtvidabergs kommun och sakkunnig från Riksbyggen, samt en referensgrupp med representanter från pensionärsföreningen, fackliga organisationer och personal inom äldreomsorgen. Alla dessa grupper arbetar med att ta fram och bygga framtidens bästa äldreboende.  

Kooperativ hyresrättsförening
I den kooperativa hyresrättsföreningen kommer det att finnas en styrelse som består av boende och representanter från kommunen och från Riksbyggen som tillsammans kan fatta beslut i olika boendefrågor. Styrelsen väljs om varje år på föreningsstämman. Men genom att alla boende är medlemmar i föreningen kan alla som vill påverka sitt boende genom styrelsen och föreningsstämman. Förutom att de boende betalar vanliga hyror så tillkommer också en medlemsavgift till föreningen, en engångssumma på 100 kr. Medlemsavgiften betalas vid första hyran och återbetalas när lägenheten sägs upp. Föreningens ekonomi är avgränsad och styrs helt via styrelsen och föreningens medlemmar. 

Inflyttning hösten 2014
Hela projektet består av att renovera hela Östergårdsområdet, där delar av nuvarande Östergården blir kvar, samt att bygga nya bostäder. Nybyggnationen av lägenheterna börjar hösten 2013 och de första kommer att vara klara för inflyttning hösten 2014. Det nya boendet kommer att byggas bakom Koppargården. Efter nybyggnationen står Koppargården och Kommunrehab näst på tur att renoveras. Där kommer det att ske både utvändiga och invändiga renoveringar. I projektet ingår också att se över utemiljön för hela området och förbättra den.  

Moderna lägenheter
Det nya boendet på Ingatorpsvägen kommer att bestå av 40 moderna lägenheter, alla med egen balkong och tillgång till internet. Lägenheterna varierar något i storlek men ligger runt 38 kvadratmeter. Lägenheterna har ett full utrustat badrum med tvättmaskin och torktumlare. I varje lägenhet finns ett pentry. På varje våningsplan finns även ett gemensamt kök med terrass och ett gemensamt allrum med terrass. I köken finns det möjlighet att gemensamt laga mat. Eftersom bostäderna är ett vård- och omsorgsboende upplåts lägenheterna via kommunens biståndshandläggning. 

På kommunens hemsida kommer du kunna följa vad som händer under projektets gång, från första spadtaget till inflyttning. Kopparsvanen – framtidens äldreboende

Välkommen att vara med vid första spadtaget den 27 november kl 11.30
Efter spadtaget så finns det möjlighet att se en utställning om projektet och byggnationen i marmorhallen och där finns projektledaren från Riksbyggen och utvecklingsledaren från kommunen, Jeanette Mikkelsen, på plats för att besvara frågor om projektet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-10-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se